Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

"Μόνο εσύ και εγώ δουλεύουμε τελικά"


Συνολικός πληθυσμός της χώρας Άτομα: 9.000.0001.. Μείον άτομα με ηλικία άνω των 65 χρόνων: 2.500.000... Απομένουν να εργαστούν: 6.500.0002

Μείον άτομα με ηλικία μικρότερη των 18 χρόνων: 3.500.000... Απομένουν να εργαστούν: 3.000.0003 ...Μείον δημόσιοι υπάλληλοι: 1.511.000

Απομένουν να εργαστούν: 1.489.0004... Μείον στρατιωτικοί, κληρικοί κλπ: 500.000... Απομένουν να εργαστούν: 989.0005

Μείον κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι: 800.000... Απομένουν να εργαστούν189.0006... Μείον τεμπέληδες που δεν επιθυμούν να δουλέψουν: 175.000

Απομένουν να εργαστούν13.1077... Μείον φυλακισμένοι13.105...

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ: 2

Επομένως, εσύ & εγώ πρέπει να εργαζόμαστε σκληρά αν και ειδικά, ΕΣΥ...γιατί εγώ έχω ..κουραστεί να τα κάνω όλα!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: