Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Βωβός: Αισιοδοξία για το έργο στον Βοτανικό


«Η χορήγηση στον Παναθηναϊκό της άδειας εκσκαφών και αντιστηρίξεων για την κατασκευή του γηπέδου του στο Ο.Τ.45 στο Βοτανικό δημιουργεί αισιοδοξία για την υλοποίηση της Διπλής Ανάπλασης», τονίζει η Μπάμπης Βωβός [VOVr.AT] Διεθνής Τεχνική σε ανακοίνωσή της.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, κατ' εφαρμογή του Ν. 3481/2006, προέβη στη δωρεάν παραχώρηση προς το Δήμο Αθηναίων του μεγαλύτερου μέρους της ιδιοκτησίας της στο Ο.Τ.45, προκειμένου να χωροθετηθεί το γήπεδο του ΠΑΟ, στην κατεδάφιση όλων των επικειμένων βιομηχανικών κτιρίων, επιφανείας 110.000,00 τ.μ. και στην ανέγερση στο Ο.Τ.45α κτιρίου της, κατασκευασμένου κατά ποσοστό περίπου 70%.

Οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου διεκόπησαν την 4η Δεκεμβρίου 2008, λόγω της επιβληθείσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστολής. Για τις εκτελεσθείσες μέχρι τη διακοπή εργασίες, περιλαμβανομένης και της δαπάνης για την αγορά των ιδιοκτησιών ΕΤΜΑ-ΕΛΛΑΤΕΞ, η Πειραιώς Real Estate έχει πιστοποιήσει συνολικό ποσό δαπάνης 154.420.000,00 ευρώ, σημειώνει η ΜΒΔΤ.

«Η Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε. έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποίηση της μεταφοράς του γηπέδου στο Βοτανικό και συνακόλουθα στην απόδοση σε κοινοχρησία της εκτάσεως της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3481/2006 στο Ο.Τ.45α που παραμένει στην ιδιοκτησία μας, αποτελούσε και αποτελεί το δικαιοπρακτικό θεμέλιο για την παραχώρηση, κατά τα άνω, της έκτασης στο Δήμο Αθηναίων, καθώς και για την κατεδάφιση των επικειμένων κτιρίων. Τυχόν ανατροπή του δικαιοπρακτικού αυτού θεμελίου, θα σημαίνει αναπότρεπτα την επιστροφή της έκτασης επί της οποίας θα ανεγερθεί το γήπεδο στην ιδιοκτησία μας, καθώς και τη γέννηση αξιώσεων αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω ζημία», καταλήγει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: