Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Οι επιβάτες θα έχουν δικαιώματα και με….νόμο


Περισσότερα δικαιώματα για τους επιβάτες πλοίων, υπεραστικών λεωφορείων και τουριστικών λεωφορείων, αναμένεται να ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως το τέλος του 2009. Οι σχετικές εκθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων και ατυχημάτων, αλλά και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές αναμένεται να καθοριστούν :

-στο 25% επί της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 1 έως 2 ωρών

-στο ήμισυ της τιμής για καθυστέρηση πάνω από 2 ώρες

-και στο 100% της τιμής του εισιτηρίου για ακύρωση του ταξιδιού, χωρίς ..........

προσφορά εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς εντός λογικού χρονικού πλαισίου.

Για καθυστέρηση πλέον των δύο ωρών σε λεωφορεία, η μεταφορική επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, καταβάλλοντας στους επιβάτες το ήμισυ της τιμής του εισιτηρίου.

Στην περίπτωση που οι επιβάτες δεν αποδεχτούν την προτεινόμενη εναλλακτική λύση, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να τους επιστρέψει ολόκληρο το ποσό του εισιτηρίου. Εφόσον η εταιρεία δεν τους προσφέρει εναλλακτική λύση, τότε οι επιβάτες δικαιούνται το 150% της τιμής του εισιτηρίου.

Στην περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού, η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει άμεσα προκαταβολή της αποζημίωσης. Η προκαταβολή σε περιπτώσεις τραυματισμού, θα είναι ανάλογη με το βαθμό της βλάβης που υπέστη ο επιβάτης, ενώ σε περίπτωση θανάτου, δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 21.000 ευρώ.

Ενισχυμένα δικαιώματα αναμένεται να θεσπιστούν για τους επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα, ώστε η αναπηρία να μην μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος για την απαγόρευση επιβίβασης.

Στα λιμάνια, οι επιβάτες με αναπηρία θα δικαιούνται βοήθεια χωρίς χρέωση, αρκεί να έχουν ενημερωθεί οι πάροχοι υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών είτε κατά την αγορά του εισιτηρίου, ή 48 ώρες πριν το ταξίδι.

http://filiatranews.blogspot.com/2009/04/blog-post_3090.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: